Contact:

Bezoekadres:
Narcissenstraat 1
1441 HN Purmerend

Postadres:
Postbus 657
1440 AR Purmerend

Emailadres:
exe@dwk-jansen.nl

Geopend van:
09.00 - 12.00 uur en
13.30 - 16.30 uur

0299-411 150

Klik hier voor de routebeschrijving.

De kosten die een procedure met zich meebrengt

Procederen gebeurt altijd voor rekening en risico van u als opdrachtgever. Welke kosten ontstaan er in een procedure en welke kosten zijn verhaalbaar?
De kosten bestaan doorgaans uit de buitengerechtelijke kosten van uw deurwaarder, de kosten voor de gemachtigde (t.b.v. de procedure) en de gerechtelijke kosten (t.b.v. het gerecht).

De buitengerechtelijke kosten
Deze kosten, ook wel incassokosten, zijn de kosten die u aan uw deurwaarder dient te voldoen en die uw deurwaarder tracht te verhalen op uw debiteur. Deze kosten bedragen doorgaans 15% van het gevorderde bedrag. Daarnaast zullen door uw deurwaarder bureau- en dossierkosten, alsmede exploit en informatiekosten worden berekend. In een gewonnen procedure zal door de rechter doorgaans een kostenveroordeling worden uitgesproken ten aanzien van uw debiteur. Het kan daarbij voorkomen, dat de rechter ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten een gedeeltelijke toewijzing uitspreekt, dan wel deze kosten afwijst. Als opdrachtgever blijft u altijd aansprakelijk voor deze gemaakte kosten.

De kosten voor de gemachtigde
Uw gemachtigde is gerechtigd om voor elke handeling die hij uitvoert geld te rekenen. Berekening van deze kosten geschiedt tegen een vast uurtarief. Daarnaast wordt een tarief berekend in punten, welke afhankelijk is van de hoogte van de hoofdsom. De hoogte van de punten is vastgesteld op grond van het zogenaamde geliquideerde tarief, welk tarief ook door rechters wordt gehanteerd bij de kostenveroordeling. De kostenveroordeling door de rechter dient gezien te worden als een bijdrage voor de gemaakte kosten door uw gemachtigde gedurende de procedure. Onder handelingen van uw gemachtigde wordt onder andere verstaan het opstellen van de dagvaarding, beslagstukken, conclusies en het bijwonen van comparities en getuigenverhoren.

Naast de kosten voor de gemachtigde zal ook het griffierecht (gerechtelijke kosten) voldaan dienen te worden. Het verschuldigde griffierecht is onder andere afhankelijk van de hoofdsom en wordt als volgt berekend:

Griffierecht
Zie hier voor de kosten

Kostenvoorschot
Voordat een procedure wordt aangevangen, zal aan u een kostenvoorschot worden gevraagd om de eerste kosten van de procedure te voldoen. Dit voorschot zal onder andere worden berekend op grond van eventuele conservatoire beslagmaatregelen, twee punten volgens het geliquideerde tarief, het griffierecht en de eventueel reeds gemaakte en te maken kosten, zoals de incassokosten. Tevens zal er een bedrag in depot wordt gehouden voor gemaakte en nog te maken kosten. Over de betaalde voorschotten zal geen rente worden vergoed.

<< Terug